TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Témák listája

Együttműködő felhő robotikai megoldások
A hallgató feladata olyan robotikai keretrendszer tervezése, amely lehetővé teszi kölönféle képességű robot eszközök együttműködését.
Témavezető: Dr. Vidács Attila
Front-end tervezése és megvalósítása az Arrowhead keretrendszerhez
Az Arrowhead keretrendszer központi rendszerei és szolgáltatásai (pl. mint az "Orchestrator", "Service Registry", "Authorizer", stb.) megbízhatóan működnek. Konfigurációjuk, és működésük nyomon követése hagyományos módszerekkel, file-ok szerkesztésével, valamint napló-állományok feldolgozásával történik. A keretrendszer jelen érettségi színvonalán - és a nagy számú ipari felhasználó igényeihez igazodva - egy olyan, web-szolgáltatásokon alapuló front-endet kell kialakítani, ami könnyen átláthatóvá teszi az üzemeltetői munkát. A feladat része a látványtervezés, az ergonomikus kezelői felület kialakítása, megvalósítása, valamint tesztelése is.
Témavezető: Dr. Varga Pál
Kisvállalati IT-infrastrutúra áttervezése és kialakítása
Gyakori feladat az IT-szakemberek, rendszergazdák életében, hogy a cégek meglévő, nem optimálisan kialakított kisvállalati infrastruktúráját át kell tervezni, és meg kell valósítani az áttervezés lépéseit. A hallgató feladata a terület megismerése, és egy (valós vagy elképzelt) kisvállalat követelmény-specifikációja alapján áttervezni annak IT-infrasturktúráját. A feladathoz tartozik a a tervek szakszerű leírása, az infrastruktúra kialakítása, az elemek működésének tesztelése, valamint működés dokumentációja is.
Témavezető: Dr. Varga Pál
Megbízható útvonalválasztási algoritmusok működését bemutató vizualizációs környezet kialakítása
A feladat megbízható útvonalválasztási algoritmusok működését bemutató vizualizációs környezet kialakítása. Ehhez a hallgatónak meg kell ismernie az útvonalválasztási algoritmusokat számoló keretrendszert és a különböző Pythonos interaktív vizualizációs könyvtárakat. Ezután pedig egy olyan keretrendszert kell kialakítani, amely bemutatja az algoritmusok működését.
Témavezető: Pašić Alija
Mobilhálózat-felügyeleti rendszer tervezése és fejlesztése
Egy mobilhálózat esetén kiemelten fontos, hogy a rendszerben keletkezett hibákról az üzemeltetők a lehető leghamarabb értesüljenek, és minél bővebb képet kapjanak annak okáról. Ezért elengedhetetlen egy felügyeleti rendszer, amely összegyűjti és értelmezi a hálózat részét képező eszközökből küldött hibaüzeneteket. A felügyeleti rendszer kapcsolatot tart a hálózat elemeivel, az azok által küldött eseményeket és riasztásokat naplózza, szűri, megjeleníti, kereshetővé teszi, és az operátorok számára átlátató felületet nyújt az adott riasztások státuszának nyomon követésére. A hallgató feladata, hogy egy ilyen rendszert megtervezzen, létrehozzon vagy egy meglévő rendszert továbbfejlesszen a vizsgált hálózat egyedi jellemzőinek megfelelően.
Témavezető: Dr. Varga Pál
NB-IoT alkalmazások teljesítmény-vizsgálata az alkalmazott protokollok és hálózati beállítások függvényében
Az NB-IoT technológia nemrég került bevezetésre Magyaroroszágon, ám használóinak száma még alacsony. Mind a hálózati operátornak, mind a felhasználóknak hasznos információ lehet, ha kivizsgáljuk, hogy a különféle, az IoT alkalmazások használatát támogató protokollok (pl. UDP/CoAP, TCP/MQTT, TCP/HTTPS) hogyan teljesítenek a különféle hálózati beállítások mellett. A témára jelentkező hallgatók feladata - az NB-IoT technológia megismerése, - a témakört érintő protokollok megismerése, - NB-IoT modemet használó alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - szerver oldali alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - maghálózati berendezések megismerése, konfigurációja, - adatátviteli tesztkörnyezet kialakítása, - összehasonlító mérések végzése és kiértékelése. A feladat amellett, hogy az NB-IoT rendszerek, illetve a teljes IoT-infrastruktúra megismerésében és értő használatában segíti a témára jelentkező hallgatókat, konkrét szolgáltatói környezetben történő mérnöki feladatvégzésben is gyakorlatot ad.
Témavezető: Dr. Varga Pál
Sas nem vadászik legyet
Sorozat- és filmnyilvántartó/ajánló portál fejlesztése
A feladat egy internetes film/sorozatajánló rendszer fejlesztése, melyen nyomon tudjuk követni a megtekintett filmeket/sorozatokat. A feladat részét képezi egy, az adatokat szolgáltató web API integrálása a rendszerbe. A félév során a Javascript alapú technológiák megismerése mellett egy egyszerű frontend tervezése és megvalósítása a cél. A feladat diplomatervként folytatható.
Témavezető: Dr. Varga Pál
Teszt téma
Hálózatkutatás
Ha egy kicsit is érdekel a tudományos kutatás és érdeklõdsz a hálózat alapú rendszerek (Internet, biológiai hálózatok, közösségi háló, gazdasági hálózatok, táplálékláncok stb.) akkor gyere be egyet beszélgetni! https://phys.org/wire-news/266309356/towards-the-science-of-paths-in-networks.html https://phys.org/news/2018-03-dataset-human-strategies-foreign-networked.html https://researchdata.springernature.com/users/82878-andras-gulyas/posts/29920-dataset-about-human-navigation http://www.bme.hu/node/4910 https://www.nature.com/articles/ncomms8651 https://www.nature.com/articles/s41598-017-07412-4 https://www.nature.com/articles/s41598-017-01824-y
Témavezető: Dr. Gulyás András