TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 • Az okos városokban kihelyezett kamerák segítségével számos hasznos szolgáltatást tudunk nyújtani, mint pl. forgalomszámlálás, speciális jármûvek felismerése, parkolóhelyek monitorozása, Ezekre a feladatokra léteznek kész megoldások, például az OpenCV technológia segítségével, azonban a megoldások testreszabása, és azok megbízható mûködésének biztosítása korántsem triviális feladat. Az önlab keretein belül egy Pest megyei település önkormányzatával együttmûködve célunk egy ilyen rendszer kiépítése, a kamerák telepítésétõl kezdve a képfeldolgozásra alapuló alkalmazások fejlesztéséig.
  Témavezető: Dr. Vida Rolland
 • A téma fõ feladata pszichés betegségek, jelenleg elsõsorban depresszió, vizsgálata, annak emberi beszédhangban történõ akusztikai megjelenésének elemzése. A kutatás a SOTE Pszichiátriai osztályával közösen zajlik. A hallgatónak lehetõsége van részt venni beszédadatbázis gyûjtésében, amely során a SOTE Pszichiátriai osztályán depresszióban szenvedõ betegek és orvos közötti párbeszédet kell rözíteni. Továbbá az adatbázis feldolgozásában, a hangminták elemzésében, valamit, a munka megfelelõ fázisában, a betegség automatikus felismerésében. A téma lehetõséget nyújt az emberi beszéd vizsgálatára, a beszédfelolgozási techinkák megismerésére, amelyek által a gyakorlatban használható, kézzel fogható eredménye lesz a munkának. A jelfeldolgozáson túl lehetõség nyílik a fizika, az orvostudomány é s a kognitív tudományok határterületeivel való ismerkedésre is. Egyes témákban nemzetközi kutatási együttmûködésekbe is be lehet kapcsolódni. Bõvebb felvilágosításért keressen minket az Informatika épület, B szárny I. emelet 157 és 158 szobákban, vagy a szaszak@tmit.bme.hu, sztaho@tmit.bme.hu, illetve a vicsi@tmit.bme.hu email címek valamelyikén.
  Témavezető: Dr. Vicsi Klára
 • A transzport hálózatok megbízhatósága a felhasználók által generált egyre nagyobb adatmennyiség miatt központi szerepet fog betölteni a jövõ kommunikációs hálózataiban. A labor célja, hogy a hallgató megismerkedjen a legfontosabb hálózat megbízhatósági problémákkal és megoldásokkal, elsajátítsa a legfontosabb technikákat. A hálózatokkal kapcsolatos általános modellezési ismeretek megszerzése után a hallgatónak lehetõség van munkáját több féléven át folytatni érdeklõdésének megfelelõen az alábbi területek valamelyikén: 1) Megbízhatósági módszerek továbbgondolása, saját megbízhatósági módszer kidolgozása: A munkához szükséges irodalmat és elméleti hátteret biztosítjuk. 2) Létezõ módszerek képességeinek bõvítése, szimulációs vizsgálata: A fõ feladat megismerkedni a megbízható hálózatok vizsgálatára készített C++ szimulátorral, elsajátítani a hálózatok modellezésére használt függvények használatát, illetve ezek alapján a létezõ megbízhatósági módszerek módosítása. 3) Mérések kidolgozása és implementálása OpenFlow segítségével: A fõ feladat a megismert megbízhatósági módszerek megvalósíthatóságának elemzése. Az OpenFlow implementációhoz szükséges mérési eszközök és példa implementációk a hallgató rendelkezésére állnak, melyeket felhasználhat munkája során. Az 1)-3) feladat közül bármelyik kiválóan alkalmas TDK dolgozat készítésére, a hallgató igénye szerint támogatjuk a több féléves munka ilyen formában való kicsatolását is.
  Témavezető: Pašić Alija
 • A nagy méretû szöveges vagy audió adathalmazok, jegyzõkönyvek stb. humán áttekintésére, elolvasására ritkán van lehetõség, ezért különösen fontosak az olyan eszközök, amelyek a fõ mondandót és a lényeges információt kiemelik, összefoglalják. Járulékosan nem csak a tartalom, hanem az elõadás módja, vagy a tartalomra vonatkozó minõsítés vagy szubjektív vélemény is kinyerhetõ szövegekbõl (szentiment-elemzés). A témához kapcsolódóan az érdeklõdõ hallgató a gépi tanulás, neurális hálózatok, deep learning, közösségi média vagy enkóder alapú jelentésbeli (szemantikus) reprezentációk témaköreiben fejlesztheti tudását, készségeit.
  Témavezető: Dr. Szaszák György József
 • A hálózatsemlegesség napjainkban is fontos vizsgálati terület mind mûszaki, mind jogi, szabályozási szempontból. Az elõfizetõi internet-hozzáférések hálózatsemlegességi követelményeit az EU által elfogadott 2015/2120. TSM rendelet foglalja szabályozási keretek közé. Ennek értelmében az internetszolgáltatónak az egyenlõ és megkülönböztetésmentes bánásmód elve alapján, beavatkozás nélkül kell az interneten elérhetõ szolgáltatások forgalmát továbbítania az elõfizetõi felé. A hálózatsemlegesség vizsgálata komplex, számos mûszaki kérdést felvetõ problémakör. A féléves munka során a hallgatók megismerkedhetnek az alapvetõ hálózatsemlegesség-vizsgálati módszerekkel, részt vehetnek új, alkalmazás-specifikus módszerek kidolgozásában, valamint egy web-alapú hálózatsemlegesség-vizsgáló rendszer megtervezésében.
  Témavezető: Dr. Orosz Péter

TIPPEK AZ ÖNÁLLÓ LABOR (ÉS SZAKDOLGOZAT, DIPLOMATERVEZÉS) TANTÁRGYAKHOZ

A lényege: A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik (esetleg több labortárssal közösen), majd az év végén a tárgyfelelősnek írásban(elektronikusan beadva) és szóban (vetített képekkel) beszámol. (Vesd össze az ún. "szakirány labor" fogalmával: adott időpontban bemégy a laborba, ahol adott mérési utasítás alapján kell egy adott feladot "lemérned").

A tanszéken a témalabor tevékenység többféle tárgy keretében zajlik a résztvevők hallgatók szakjának (vill, infó), képzésének (BSc, MSc, ötéves), évfolyamának és szakirányának/ágazatának függvényében. A különféle tárgyak történeti és egyéb okokból más-más nevet viselnek, formailag más és más tárgyadatlapot, tárgykövetelményt tartalmaznak, történeti és terhelés megosztási okokból részben más és más a tárgyfelelős oktatójuk, de ettől függetlenül a tárgyak tematikája, követelmény rendszere harmonizált, lényegileg azonos.

A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes!) gyakorlása:

 • A feladat specifikációjának részletes megértése, kidolgozása
 • A szakmában, vagy a szakirodalomban az adott feladattípusra esetlegesen ismert megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése.
 • Az előző pont alapján a megoldás megtervezése, ideértve a helyes megvalósítás ellenőrzésének módját is (teszt tervek)
 • A megoldás megvalósítása, elkészítése
 • A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése

A fenti séma nagyon sokféle feladatra alkalmazható, legyen az hardver, vagy szoftver.

MITŐL ÖNÁLLÓ A TÉMALABOR/ÖNÁLLÓLABOR?

Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni, de néhány dologra oda kell figyelni: A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes) gyakorlása (lásd a témalabor fogalmi definícióját). Ezeket minden hallgatónak önállóan gyakorolnia kell (az összeset!), még ha esetleg csoportban is dolgozik. Ezért általában nem fogadható el, ha egy csapatban valaki csak "dokumentál", és valaki csak "kódol". Hangsúlybeli, aránybeli különbségek (akár jelentősek is) persze lehetnek a csapattagok között, de mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell valamennyit. Adott esetben a tárgyfelelős előírásai szerint a csapattagok készíthetnek (részben) közös írásbeli és/vagy szóbeli beszámolókat, de ezekből minden esetben kideríthetőeknek kell lenni az egyéni csapattagok egyéni részfeladatainak és azok megoldásának.

HOGYAN VÁLASSZAK TÉMÁT?

Böngéssz az aktuális témakiírások között, és válassz 1-2-3 szimpatikus témát.

Feltétlenül beszélj interaktívan a szimpatikus témák konzulenseivel (telefonon, vagy személyesen). Ha szükséges, akkor ehhez kérj személyes találkozót is. Faggasd ki, hogy mit lehet tudni a feladatról!

Ha megegyeztetek, akkor végezd el az adott tárgy adott félév-eleji kötelező adminisztrációs és/vagy programozott mérési feladatait.

Az adminisztrációs feladatok hasonlóak, de az aktuális tárgyfelelős szájaíze szerint vannak kisebb-nagyobb eltérések. Ez ügyben nézd meg:

 • a tantárgy követelményét(!)
 • a tárgy, vagy a tárgyfelelős honlapját, ahol adott esetben fontos, a tárgykövetelményekben nem szereplő hirdetményt találhatsz. Ezeket a hirdetményeket a tárgyfelelősök tudottnak veszik!

Miután elvégezted a kötelező év eleji feladatokat, tennivalókat kezdj el dolgozni a konzulenseddel egyeztetett feladaton, a vele egyeztetett tempóban.

MIRE FIGYELJEK TÉMAVÁLASZTÁSKOR?

A téma legyen perspektivikus, azaz több féléven keresztül művelhető! Ideális esetben legyen diplomatervezésig vihető! Faggasd ki a konzulenst a munka jellegéről! Mondjuk az "Ismerkedés az internet világával" egysoros témacím rejthet akár a sorbanállási elméletre alapozó matematikai jellegű feladatot is! Erre ne a félév során kelljen rájönnöd.

Ha a diploma után szeretnél esetleg doktori képzésben részt venni, akkor a sikeres felvételihez majdan publikációs pontok is kellenek. Ezt legegyszerűbben I-II-III. helyezést elérő TDK dolgozatokkal lehet elérni. Ehhez hasznos olyan témát keresni, amiből TDK-zni lehet.