TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 • Különbözõ izgalmas tanszéki tudományos kutatásokba lehet bekapcsolódni az adattudomány (Data Science) területén. A hallgató feladata az angol nyelvû szakirodalom megismerése és elméleti részekbe való elmélyülés után új algoritmusok kidolgozásában való részvétel jól elkülöníthetõ részfeladattal. Választható alkalmazási területek: adat-, szöveg- és multimédiabányászat, mély tanuló rendszerek. A kutatás iMSc és doktorandusz hallgatókkal együtt csoportosan történik egyénre szabott részfeladatokkal. Néhány részfeladat: 1) Automatikus képaláírás készítés 2) Mély tanuló algoritmusok (fõként mély neurális hálók) tudományos kutatása képfeldolgozási feladatoknál 3) Kép- és szövegelemzés: összefüggések keresése 4) Részvétel nemzetközi challenge-en. Várjuk a tudományos érdeklõdésû, versenyszellemû hallgatókat, akik szívesen vesznek részt a közös gondolkodásban és TDK munkában.
  Témavezető: Dr. Szűcs Gábor
 • A felhõ platformok, a felhõ számítási paradigma és annak különbözõ változatai hatalmas fejlõdésen mentek keresztül és egyre jobban terjednek a világban. Az egyik új irányzat a "Cloud Native" koncepció, ami olyan micro-service alapú szoftverekben gondolkodik, amit eleve felhõ környezetre fejlesztenek, optimalizálnak és üzemeltetnek. Ennek a gyorsan fejlõdõ technológiának számos aspektusa van. A hallgatóknak lehetõsége lesz bekapcsolódni a tanszéken futó aktív kutatás-fejlesztési feladatokba, amik azt célozzák, hogy minél hatékonyabban lehessen ilyen alkalmazásokat fejleszteni és automatikusan felhõ környezetre optimalizálni.
  Témavezető: Dr. Sonkoly Balázs
 • A mobilhálózatok jelentős átalakuláson mentek keresztül a generációk során. Az LTE (Long Term Evolution) hálózatok első fejlődési lépcsői még nem tartalmazták a beszédszolgáltatás szabványosított módszereit. Ennek megvalósítására külön lépésben, a "Voice over LTE" (beszéd az LTE felett) szolgáltatás specifikálásával és implementációs tervezésével került sor. A feladat a Voice over LTE módszereinek és lehetőségeinek megismerésén túl annak gyakorlati vizsgálata - az AITIA SGA-7N jelzéshálózat-monitorozó rendszerének segítségével. Ehhez meg kell ismerni az LTE EPC felépítését, protokolljait, az IMS felépítését és moduljainak kommunikációját - majd a monitorozó eszközöket is. A feladat távlati célja olyan vizsgálatok magas szintű, majd részletekbe menő megtervezése, amelyekkel a szolgáltatás minősége a jelzéshálózat passzív monitorozási módszereivel is követhető.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • Gyakori feladat az IT-szakemberek, rendszergazdák életében, hogy a cégek meglévő, nem optimálisan kialakított kisvállalati infrastruktúráját át kell tervezni, és meg kell valósítani az áttervezés lépéseit. A hallgató feladata a terület megismerése, és egy (valós vagy elképzelt) kisvállalat követelmény-specifikációja alapján áttervezni annak IT-infrasturktúráját. A feladathoz tartozik a a tervek szakszerű leírása, az infrastruktúra kialakítása, az elemek működésének tesztelése, valamint működés dokumentációja is.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • A Flex budapesti fejlesztési központja a felhõ alapú, telekommunikációs és hálózati piacra készít termékeket. A termék és szolgáltatás portfólió az alábbi elemekbõl tevõdik össze: SSR (Smart Service Router), vonali kártyák, storage megoldások, hálózati switch-ek, gyárti termékbevezetés, gyártási teszt platform. Az alábbi téma olyan rendszereket érint, amely ügyfelek millióinak adatait kezeli. Az eredmények közvetve hozzájárulnak a termék, szolgáltatás fejlesztéséhez. A telekommunikációs eszközök hibaelemzése összetett és idõigényes feladat az architektúra bonyolultságának következményeként. A témakiírásban a feladat egy ilyen eszköz log csomagjainak elemzése adatbányászati módszerekkel. A cél, hogy a csomagokat elõre definiált kategóriákba lehessen sorolni. Az adatok elõfeldolgozást igényelnek a különbözõ adatforrásokból való összegyûjtés során. Az egységesítést követõen lehetséges az adatbányászati módszerekkel való elemzés.
  Témavezető: Dr. Szűcs Gábor

TIPPEK AZ ÖNÁLLÓ LABOR (ÉS SZAKDOLGOZAT, DIPLOMATERVEZÉS) TANTÁRGYAKHOZ

A lényege: A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik (esetleg több labortárssal közösen), majd az év végén a tárgyfelelősnek írásban(elektronikusan beadva) és szóban (vetített képekkel) beszámol. (Vesd össze az ún. "szakirány labor" fogalmával: adott időpontban bemégy a laborba, ahol adott mérési utasítás alapján kell egy adott feladot "lemérned").

A tanszéken a témalabor tevékenység többféle tárgy keretében zajlik a résztvevők hallgatók szakjának (vill, infó), képzésének (BSc, MSc, ötéves), évfolyamának és szakirányának/ágazatának függvényében. A különféle tárgyak történeti és egyéb okokból más-más nevet viselnek, formailag más és más tárgyadatlapot, tárgykövetelményt tartalmaznak, történeti és terhelés megosztási okokból részben más és más a tárgyfelelős oktatójuk, de ettől függetlenül a tárgyak tematikája, követelmény rendszere harmonizált, lényegileg azonos.

A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes!) gyakorlása:

 • A feladat specifikációjának részletes megértése, kidolgozása
 • A szakmában, vagy a szakirodalomban az adott feladattípusra esetlegesen ismert megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése.
 • Az előző pont alapján a megoldás megtervezése, ideértve a helyes megvalósítás ellenőrzésének módját is (teszt tervek)
 • A megoldás megvalósítása, elkészítése
 • A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése

A fenti séma nagyon sokféle feladatra alkalmazható, legyen az hardver, vagy szoftver.

MITŐL ÖNÁLLÓ A TÉMALABOR/ÖNÁLLÓLABOR?

Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni, de néhány dologra oda kell figyelni: A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes) gyakorlása (lásd a témalabor fogalmi definícióját). Ezeket minden hallgatónak önállóan gyakorolnia kell (az összeset!), még ha esetleg csoportban is dolgozik. Ezért általában nem fogadható el, ha egy csapatban valaki csak "dokumentál", és valaki csak "kódol". Hangsúlybeli, aránybeli különbségek (akár jelentősek is) persze lehetnek a csapattagok között, de mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell valamennyit. Adott esetben a tárgyfelelős előírásai szerint a csapattagok készíthetnek (részben) közös írásbeli és/vagy szóbeli beszámolókat, de ezekből minden esetben kideríthetőeknek kell lenni az egyéni csapattagok egyéni részfeladatainak és azok megoldásának.

HOGYAN VÁLASSZAK TÉMÁT?

Böngéssz az aktuális témakiírások között, és válassz 1-2-3 szimpatikus témát.

Feltétlenül beszélj interaktívan a szimpatikus témák konzulenseivel (telefonon, vagy személyesen). Ha szükséges, akkor ehhez kérj személyes találkozót is. Faggasd ki, hogy mit lehet tudni a feladatról!

Ha megegyeztetek, akkor végezd el az adott tárgy adott félév-eleji kötelező adminisztrációs és/vagy programozott mérési feladatait.

Az adminisztrációs feladatok hasonlóak, de az aktuális tárgyfelelős szájaíze szerint vannak kisebb-nagyobb eltérések. Ez ügyben nézd meg:

 • a tantárgy követelményét(!)
 • a tárgy, vagy a tárgyfelelős honlapját, ahol adott esetben fontos, a tárgykövetelményekben nem szereplő hirdetményt találhatsz. Ezeket a hirdetményeket a tárgyfelelősök tudottnak veszik!

Miután elvégezted a kötelező év eleji feladatokat, tennivalókat kezdj el dolgozni a konzulenseddel egyeztetett feladaton, a vele egyeztetett tempóban.

MIRE FIGYELJEK TÉMAVÁLASZTÁSKOR?

A téma legyen perspektivikus, azaz több féléven keresztül művelhető! Ideális esetben legyen diplomatervezésig vihető! Faggasd ki a konzulenst a munka jellegéről! Mondjuk az "Ismerkedés az internet világával" egysoros témacím rejthet akár a sorbanállási elméletre alapozó matematikai jellegű feladatot is! Erre ne a félév során kelljen rájönnöd.

Ha a diploma után szeretnél esetleg doktori képzésben részt venni, akkor a sikeres felvételihez majdan publikációs pontok is kellenek. Ezt legegyszerűbben I-II-III. helyezést elérő TDK dolgozatokkal lehet elérni. Ehhez hasznos olyan témát keresni, amiből TDK-zni lehet.