TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 • Jelenleg a kritikus, különösen pontosan és/vagy gyorsan célba juttatandó adatokat dedikált hálózaton, külön infrastruktúrán lehet csak küldeni. A Time Sensisitve Networking megoldással egy jelentõs lépést tettek abba az irányba, hogy az Ethernet hálózatokon pontos idõzítést lehessen megvalósítani, valamint ehhez kapcsolódóan QoS mechanizmusokat határoztak meg. A TMIT-en, a szabványosítási folyamatokban is részt vevõ Ericssonos munkatársakkal közösen, a jelenlegi javaslatok alkalmazhatóságát, valamint a következõ fejlesztési irányokat vizsgáljuk. A munka során egy olyan demókörnyezetet kell megvalósítani, ami a TSN mechanizmusok hasznosságát illusztrálják. A munka része a demókörnyezet megépítése és az eredmények kiértékelése is. A téma elméleti hátterérõl már több cikk és TDK dolgozat született, most a demó kidolgozása folyik. Jelenleg egy determinisztikus Ethernetet támogató switch, a demó környezetet biztosító 3 STM32 mikrokontroller és egy tanszéken 3D nyomtatással készült kijelzõ áll rendelkezésre. A hallgatónak ebbe a demó környezetbe kell "beletanulnia", és a további fejlesztéseken dolgozni.
  Témavezető: Dr. Simon Csaba
 • A tárgyak Internete már ma is behálózza napjainkat, de a jövõben még több kütyüt fogunk látni vagy éppen csak érezni magunk körül. Az önálló labor során a hallgató feladata, hogy ilyen eszközök készítésébe (SW és/vagy HW) kapcsolódjon be és legkésöbb szakdolgozat/diplomatervezés során elkészítse saját megoldását. Az IoT eszközök lehetnek felokosított hagyományos eszközök is, ahol az eredeti funkció megatrtásával a kütyü az Internetre is küldi az adatokat, ezzel lehetõvé téve az adatok hatékonyabb analizálását. A hallgatók a munkájuk során így egyben az adatok feldolgozásába is bekapcsolódnak.IoT eszköz így egy internetre kötött hõmérõ, robot vagy egy kamera is, amennyiben az interneten gyûjtjük, feldolgozzuk adataikat és ezáltal információt és tudást teremtünk.
  Témavezető: Dr. Fehér Gábor
 • Az NB-IoT technológia nemrég került bevezetésre Magyaroroszágon, ám használóinak száma még alacsony. Mind a hálózati operátornak, mind a felhasználóknak hasznos információ lehet, ha kivizsgáljuk, hogy a különféle, az IoT alkalmazások használatát támogató protokollok (pl. UDP/CoAP, TCP/MQTT, TCP/HTTPS) hogyan teljesítenek a különféle hálózati beállítások mellett. A témára jelentkező hallgatók feladata - az NB-IoT technológia megismerése, - a témakört érintő protokollok megismerése, - NB-IoT modemet használó alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - szerver oldali alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - maghálózati berendezések megismerése, konfigurációja, - adatátviteli tesztkörnyezet kialakítása, - összehasonlító mérések végzése és kiértékelése. A feladat amellett, hogy az NB-IoT rendszerek, illetve a teljes IoT-infrastruktúra megismerésében és értő használatában segíti a témára jelentkező hallgatókat, konkrét szolgáltatói környezetben történő mérnöki feladatvégzésben is gyakorlatot ad.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • A mobilhálózatok jelentős átalakuláson mentek keresztül a generációk során. Az LTE (Long Term Evolution) hálózatok első fejlődési lépcsői még nem tartalmazták a beszédszolgáltatás szabványosított módszereit. Ennek megvalósítására külön lépésben, a "Voice over LTE" (beszéd az LTE felett) szolgáltatás specifikálásával és implementációs tervezésével került sor. A feladat a Voice over LTE módszereinek és lehetőségeinek megismerésén túl annak gyakorlati vizsgálata - az AITIA SGA-7N jelzéshálózat-monitorozó rendszerének segítségével, a Magyar Telekom hálózatában. A feladat távlati célja olyan vizsgálatok magas szintű, majd részletekbe menő megtervezése, amelyekkel a szolgáltatás minősége a jelzéshálózat passzív monitorozási módszereivel is követhető.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • A hallgató feladata olyan robotikai keretrendszer tervezése, amely lehetővé teszi kölönféle képességű robot eszközök együttműködését.
  Témavezető: Dr. Vidács Attila

TIPPEK AZ ÖNÁLLÓ LABOR (ÉS SZAKDOLGOZAT, DIPLOMATERVEZÉS) TANTÁRGYAKHOZ

A lényege: A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik (esetleg több labortárssal közösen), majd az év végén a tárgyfelelősnek írásban(elektronikusan beadva) és szóban (vetített képekkel) beszámol. (Vesd össze az ún. "szakirány labor" fogalmával: adott időpontban bemégy a laborba, ahol adott mérési utasítás alapján kell egy adott feladot "lemérned").

A tanszéken a témalabor tevékenység többféle tárgy keretében zajlik a résztvevők hallgatók szakjának (vill, infó), képzésének (BSc, MSc, ötéves), évfolyamának és szakirányának/ágazatának függvényében. A különféle tárgyak történeti és egyéb okokból más-más nevet viselnek, formailag más és más tárgyadatlapot, tárgykövetelményt tartalmaznak, történeti és terhelés megosztási okokból részben más és más a tárgyfelelős oktatójuk, de ettől függetlenül a tárgyak tematikája, követelmény rendszere harmonizált, lényegileg azonos.

A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes!) gyakorlása:

 • A feladat specifikációjának részletes megértése, kidolgozása
 • A szakmában, vagy a szakirodalomban az adott feladattípusra esetlegesen ismert megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése.
 • Az előző pont alapján a megoldás megtervezése, ideértve a helyes megvalósítás ellenőrzésének módját is (teszt tervek)
 • A megoldás megvalósítása, elkészítése
 • A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése

A fenti séma nagyon sokféle feladatra alkalmazható, legyen az hardver, vagy szoftver.

MITŐL ÖNÁLLÓ A TÉMALABOR/ÖNÁLLÓLABOR?

Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni, de néhány dologra oda kell figyelni: A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes) gyakorlása (lásd a témalabor fogalmi definícióját). Ezeket minden hallgatónak önállóan gyakorolnia kell (az összeset!), még ha esetleg csoportban is dolgozik. Ezért általában nem fogadható el, ha egy csapatban valaki csak "dokumentál", és valaki csak "kódol". Hangsúlybeli, aránybeli különbségek (akár jelentősek is) persze lehetnek a csapattagok között, de mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell valamennyit. Adott esetben a tárgyfelelős előírásai szerint a csapattagok készíthetnek (részben) közös írásbeli és/vagy szóbeli beszámolókat, de ezekből minden esetben kideríthetőeknek kell lenni az egyéni csapattagok egyéni részfeladatainak és azok megoldásának.

HOGYAN VÁLASSZAK TÉMÁT?

Böngéssz az aktuális témakiírások között, és válassz 1-2-3 szimpatikus témát.

Feltétlenül beszélj interaktívan a szimpatikus témák konzulenseivel (telefonon, vagy személyesen). Ha szükséges, akkor ehhez kérj személyes találkozót is. Faggasd ki, hogy mit lehet tudni a feladatról!

Ha megegyeztetek, akkor végezd el az adott tárgy adott félév-eleji kötelező adminisztrációs és/vagy programozott mérési feladatait.

Az adminisztrációs feladatok hasonlóak, de az aktuális tárgyfelelős szájaíze szerint vannak kisebb-nagyobb eltérések. Ez ügyben nézd meg:

 • a tantárgy követelményét(!)
 • a tárgy, vagy a tárgyfelelős honlapját, ahol adott esetben fontos, a tárgykövetelményekben nem szereplő hirdetményt találhatsz. Ezeket a hirdetményeket a tárgyfelelősök tudottnak veszik!

Miután elvégezted a kötelező év eleji feladatokat, tennivalókat kezdj el dolgozni a konzulenseddel egyeztetett feladaton, a vele egyeztetett tempóban.

MIRE FIGYELJEK TÉMAVÁLASZTÁSKOR?

A téma legyen perspektivikus, azaz több féléven keresztül művelhető! Ideális esetben legyen diplomatervezésig vihető! Faggasd ki a konzulenst a munka jellegéről! Mondjuk az "Ismerkedés az internet világával" egysoros témacím rejthet akár a sorbanállási elméletre alapozó matematikai jellegű feladatot is! Erre ne a félév során kelljen rájönnöd.

Ha a diploma után szeretnél esetleg doktori képzésben részt venni, akkor a sikeres felvételihez majdan publikációs pontok is kellenek. Ezt legegyszerűbben I-II-III. helyezést elérő TDK dolgozatokkal lehet elérni. Ehhez hasznos olyan témát keresni, amiből TDK-zni lehet.