TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 • Gyakori feladat az IT-szakemberek, rendszergazdák életében, hogy a cégek meglévő, nem optimálisan kialakított kisvállalati infrastruktúráját át kell tervezni, és meg kell valósítani az áttervezés lépéseit. A hallgató feladata a terület megismerése, és egy (valós vagy elképzelt) kisvállalat követelmény-specifikációja alapján áttervezni annak IT-infrasturktúráját. A feladathoz tartozik a a tervek szakszerű leírása, az infrastruktúra kialakítása, az elemek működésének tesztelése, valamint működés dokumentációja is.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • A beszédkommunikáció során mind a beszélõben, mind a hallgatóban lejátszódó agyi folyamatok feszültségváltozásokat indukálnak az agykéregben (elektromos agyi aktivitás), amely különbözõ technikával mérhetõek. Ezeknek az agyi jeleknek az egyik legelterjedtebb vizsgálati módszere többek között az elektroenkefalográfia (EEG). A téma fõ vizsgálati kérdése: A beszélõ és a beszédet hallgató ember agyi folyamatai közötti összefüggés vizsgálata EEG koherenciavizsgálattal. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, több egymást követõ lépésbõl áll: forrás-lokalizáció, koherencia algoritmus kiválasztása, az egy agyon belüli és a két agy közötti kapcsolatok közös hálózatként történõ kezelése, a késleltetés vizsgálata, stb. A kutatás az BME és az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetével közösen zajlik, külsõ konzulens, Prof. Winkler István bevonásával. A hallgató több kísérlet során felvett EEG jel és beszéd feldolgozásában vesz részt. A témában nemzetközi kutatási együttmûködésbe is be lehet kapcsolódni. Bõvebb felvilágosításért érdeklõdjön a vicsi@tmit.bme.hu email címen Dr. Vicsi Kláránál vagy a sztaho@tmit.bme.hu email címen Dr. Sztahó Dávidnál. Azoknak a témára jelentkezõ hallgatónak, akiknek nincs korábbi EEG jelfeldolgozási tapasztalata, a félév során el kell végeznie a 'Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása (BMEVITMAV43)' c. tárgyat.
  Témavezető: Dr. Vicsi Klára
 • Az NB-IoT technológia nemrég került bevezetésre Magyaroroszágon, ám használóinak száma még alacsony. Mind a hálózati operátornak, mind a felhasználóknak hasznos információ lehet, ha kivizsgáljuk, hogy a különféle, az IoT alkalmazások használatát támogató protokollok (pl. UDP/CoAP, TCP/MQTT, TCP/HTTPS) hogyan teljesítenek a különféle hálózati beállítások mellett. A témára jelentkező hallgatók feladata - az NB-IoT technológia megismerése, - a témakört érintő protokollok megismerése, - NB-IoT modemet használó alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - szerver oldali alkalmazások beüzemelése, célzott konfigurációja, - maghálózati berendezések megismerése, konfigurációja, - adatátviteli tesztkörnyezet kialakítása, - összehasonlító mérések végzése és kiértékelése. A feladat amellett, hogy az NB-IoT rendszerek, illetve a teljes IoT-infrastruktúra megismerésében és értő használatában segíti a témára jelentkező hallgatókat, konkrét szolgáltatói környezetben történő mérnöki feladatvégzésben is gyakorlatot ad.
  Témavezető: Dr. Varga Pál
 • Nyelvünket tudjuk úgy mozgatni (artikulálni), hogy közben nem adunk ki hangot - azaz tátogunk. Nemzetközi szinten aktívan kutatott kérdés, hogy ilyenkor mennyire másképp mozog a nyelv, mint normál beszéd közben. A legmodernebb eszközökkel (pl. ultrahang, EMA, röntgen, MRI) lehetséges a nyelv mozgásának és alakjának közvetlen vizsgálata. A hallgató feladata az MTA-ELTE Lingvális Artikuláció Kutatócsoporttal (Lendület pályázat, http://lingart.elte.hu) együttmûködésben ultrahang segítségével a nyelvmozgás vizsgálata, és az ehhez kapcsolódó adat- és jelfeldolgozási módszerek kidolgozása. Az ultrahang eredménye egy szürkeárnyalatos képsorozat, melyet képfeldolgozási eljárásokkal lehet elemezni. Javasolt programozási nyelvek: Python / Matlab.
  Témavezető: Dr. Csapó Tamás Gábor
 • A korrupció és a közpénzek átláthatatlan elköltése folyamatosan rontja Magyarország versenyképességét és mérgezi a közállapotokat, miközben a Transparency International korrupciós indexe szerint hazánk, helyzetét folyamatosan rontva, a 28 EU-ország közül 2016-ban a 24-25. helyen állt, holtversenyben Romániával. A K-Monitor Iroda egy civil szervezet, amely a közpénzek átlátható felhasználásáért és a korrupció visszaszorításáért küzd informatikai és technológiai eszközökkel. A K-Monitor fejlesztései közé tartozik a közpénzek hazai elköltését dokumentáló, kereshetõ sajtóadatbázis, a magyar gazdasági és politikai elit kapcsolati hálójának feltérképezése, vagy a képviselõi vagyonnylatkozatok digitalizálása, lásd: http://www.k-monitor.hu . A hallgató feladata bekapcsolódni a K-Monitornál folyó fejlesztésekbe, a felhasznált adatbázis-technológiák, Big Data elemzési módszerek, és webes megoldások megismerése, és a kapcsolódó tanszéki tudományos kutatások segítése.
  Témavezető: Dr. Rétvári Gábor Ferenc

TIPPEK AZ ÖNÁLLÓ LABOR (ÉS SZAKDOLGOZAT, DIPLOMATERVEZÉS) TANTÁRGYAKHOZ

A lényege: A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik (esetleg több labortárssal közösen), majd az év végén a tárgyfelelősnek írásban(elektronikusan beadva) és szóban (vetített képekkel) beszámol. (Vesd össze az ún. "szakirány labor" fogalmával: adott időpontban bemégy a laborba, ahol adott mérési utasítás alapján kell egy adott feladot "lemérned").

A tanszéken a témalabor tevékenység többféle tárgy keretében zajlik a résztvevők hallgatók szakjának (vill, infó), képzésének (BSc, MSc, ötéves), évfolyamának és szakirányának/ágazatának függvényében. A különféle tárgyak történeti és egyéb okokból más-más nevet viselnek, formailag más és más tárgyadatlapot, tárgykövetelményt tartalmaznak, történeti és terhelés megosztási okokból részben más és más a tárgyfelelős oktatójuk, de ettől függetlenül a tárgyak tematikája, követelmény rendszere harmonizált, lényegileg azonos.

A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes!) gyakorlása:

 • A feladat specifikációjának részletes megértése, kidolgozása
 • A szakmában, vagy a szakirodalomban az adott feladattípusra esetlegesen ismert megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése.
 • Az előző pont alapján a megoldás megtervezése, ideértve a helyes megvalósítás ellenőrzésének módját is (teszt tervek)
 • A megoldás megvalósítása, elkészítése
 • A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése

A fenti séma nagyon sokféle feladatra alkalmazható, legyen az hardver, vagy szoftver.

MITŐL ÖNÁLLÓ A TÉMALABOR/ÖNÁLLÓLABOR?

Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni, de néhány dologra oda kell figyelni: A témalabor tárgyak tematikai célja a mérnöki életben szokásos tipikus feladatok (lehetőleg az összes) gyakorlása (lásd a témalabor fogalmi definícióját). Ezeket minden hallgatónak önállóan gyakorolnia kell (az összeset!), még ha esetleg csoportban is dolgozik. Ezért általában nem fogadható el, ha egy csapatban valaki csak "dokumentál", és valaki csak "kódol". Hangsúlybeli, aránybeli különbségek (akár jelentősek is) persze lehetnek a csapattagok között, de mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell valamennyit. Adott esetben a tárgyfelelős előírásai szerint a csapattagok készíthetnek (részben) közös írásbeli és/vagy szóbeli beszámolókat, de ezekből minden esetben kideríthetőeknek kell lenni az egyéni csapattagok egyéni részfeladatainak és azok megoldásának.

HOGYAN VÁLASSZAK TÉMÁT?

Böngéssz az aktuális témakiírások között, és válassz 1-2-3 szimpatikus témát.

Feltétlenül beszélj interaktívan a szimpatikus témák konzulenseivel (telefonon, vagy személyesen). Ha szükséges, akkor ehhez kérj személyes találkozót is. Faggasd ki, hogy mit lehet tudni a feladatról!

Ha megegyeztetek, akkor végezd el az adott tárgy adott félév-eleji kötelező adminisztrációs és/vagy programozott mérési feladatait.

Az adminisztrációs feladatok hasonlóak, de az aktuális tárgyfelelős szájaíze szerint vannak kisebb-nagyobb eltérések. Ez ügyben nézd meg:

 • a tantárgy követelményét(!)
 • a tárgy, vagy a tárgyfelelős honlapját, ahol adott esetben fontos, a tárgykövetelményekben nem szereplő hirdetményt találhatsz. Ezeket a hirdetményeket a tárgyfelelősök tudottnak veszik!

Miután elvégezted a kötelező év eleji feladatokat, tennivalókat kezdj el dolgozni a konzulenseddel egyeztetett feladaton, a vele egyeztetett tempóban.

MIRE FIGYELJEK TÉMAVÁLASZTÁSKOR?

A téma legyen perspektivikus, azaz több féléven keresztül művelhető! Ideális esetben legyen diplomatervezésig vihető! Faggasd ki a konzulenst a munka jellegéről! Mondjuk az "Ismerkedés az internet világával" egysoros témacím rejthet akár a sorbanállási elméletre alapozó matematikai jellegű feladatot is! Erre ne a félév során kelljen rájönnöd.

Ha a diploma után szeretnél esetleg doktori képzésben részt venni, akkor a sikeres felvételihez majdan publikációs pontok is kellenek. Ezt legegyszerűbben I-II-III. helyezést elérő TDK dolgozatokkal lehet elérni. Ehhez hasznos olyan témát keresni, amiből TDK-zni lehet.